Ako vytvoriť marketingový plán

Obdobie na prelome rokov vytvára priestor na zhodnotenie vášho podnikania za posledný rok a na tvorbu nového marketingového plánu. Ak rozmýšľate, ako ďalej podporiť a rozvíjať vaše podnikanie, ale neviete, ako napísať marketingový plán, inšpirujte sa nasledujúcimi riadkami.

Marketingový plán je koncept, ktorý načrtáva vašu marketingovú stratégiu pre nadchádzajúci rok. Cieľom marketingového plánu je popísať, ako budete prezentovať svoje výrobky a služby na vašom cieľovom trhu nasledujúci rok. Zahŕňa, koho chcete na trhu osloviť a ako to zrealizujete. Marketingový plán a zvolené stratégie používate na oslovenie a prilákanie zákazníkov.

1. situačná analýza

K vytvoreniu marketingového plánu musíte mať jasne stanovené ciele vašej spoločnosti. K formovaniu vašich cieľov pomôže analýza súčasného stavu. Analýzou súčasnej situácie získate prehľad o vykonaných marketingových aktivitách. Začnite tým, že sa pozriete na poslanie a ciele vašej spoločnosti. Pozrite sa na súčasný marketingový plán. Sústreďte sa na jeho efektivitu. Pomáha naplniť stanovené ciele alebo nie? Z vykonanej analýzy viete identifikovať a následne vykonať patričné zmeny, ktoré vám pomôžu posunúť sa vpred.

2. obchodné výhody

Skontrolujte svoje existujúce obchodné výhody a výzvy. Čo priťahuje zákazníkov k vášmu obchodu teraz? Čím priťahuje zákazníkov konkurencia? Ak chcete , aby zákazníci uprednostnili vašu firmu pred konkurenciou, musíte mať jasne definované výhody. O vašich výhodách musia vaši zákazníci vedieť ešte skôr, ako využijú vaše služby. Vyhlásenie typu: „ Vyskúšajte nás.“ v dnešnej dobe nie je správnou cestou.

Poznať a využívať svoje silné stránky na prilákanie zákazníkov je marketingovou výhodu. Prezentujte výhody vašej spoločnosti na internetových stránkach, sociálnych sieťach, v médiách. Potenciálnymi silnými stránkami firmy môže byť nízka cena, užívateľská prívetivosť, rýchlosť a podobne.

Tiež by ste si mali uvedomiť možné slabiny a nedostatky vašej firmy. Po zistení nedostatkov venujte čas hľadaniu riešení, ako tieto problémy čo najskôr odstrániť. Ak svoju pozornosť nebudete venovať odstráneniu nedostatkov, môže to znamenať koniec v boji so silnou konkurenciou.

3. Výskum trhu

Je veľmi dôležité vedieť, presne definovať vašu cieľovú skupinu, komu sú vaše výrobky alebo služby určené. Poznať cieľový trh a potreby zákazníkov umožňuje určiť, kde a ako by ste mali inzerovať. Ak svoj cieľový trh nepoznáte, nemôžete efektívne komunikovať. Dôverné poznanie cieľovej skupiny prináša spätnú odozvu, či vaše produkty alebo služby spĺňajú požiadavky zákazníkov.

K prieskumu trhu nesporne patrí aj prieskum konkurencie. Jediný spôsob, ako budete môcť ponúknuť zákazníkom niečo, čo konkurencia nie, je poznanie všetkých kladov i záporov vašej konkurencie.

Pozrite sa na rôzne faktory, ktoré by mohli mať vplyv na vaše podnikanie. Prispôsobte svoje podnikanie novým technológiám. Internetové stránky, ktoré nie sú prispôsobené pre mobilné zariadenia strácajú pomaly svoje opodstatnenie, keďže až 30% užívateľov internetu sa pripája cez mobilné zariadenia.

4. Deklarujte marketingové ciele

Stanovte si, čo chcete v najbližšom období v podnikaní dosiahnuť. Je vaším konečným cieľom rozšíriť zákaznícku základňu, alebo aby existujúci zákazníci vedeli o nových službách či produktoch, zvýšiť počet nových zákazníkov, expandovať do nového regiónu / demografických, alebo niečo úplne iné? Vaše ciele budú vodítkom pre tvorbu vášho plánu.

Vaše marketingové ciele by mali zapadať do vašich obchodných cieľov. Pri vytýčení marketingových cieľov sa uistite, že sú hmatateľné a merateľné. V opačnom prípade bude ťažké interpretovať predaje a nemusí byť jasné, čo očakávať a či navrhnuté a zrealizované stratégie boli účinné.

Presne si určite, ako dosiahnuť vytýčené ciele. Váš strategický plán zamerajte na tri skupiny zákazníkov:

  • zákazníci, ktorí o vás vôbec nič nevedia.
  • zákazníci, ktorí o vašej spoločnosti, značke už počuli. Sú oboznámení s aktivitami vašej spoločnosti, alebo prinajmenšom boli vystavení reklame a marketingu v minulosti.
  • súčasní klienti a verní lojálni zákazníci, ktorí vaše podnikanie poznajú a stále sú ochotní s vami spolupracovať.

Zadefinujte si všetky postupy, ktoré môžu zohrať úlohu pri dosahovaní vašich vytýčených cieľov. Stanovte si kanály, ktorými chcete zákazníkov osloviť. Pre propagáciu viete využiť, napríklad reklamu v médiách( rozhlas, časopisy, regionálne noviny…), sociálne siete, PPC reklamu, e-mailingovú kampaň alebo telefonický rozhovor, letáky, účasť na veľtrhoch a výstavách a podobne.

Pokúste sa presvedčiť zákazníkov, že vaše služby, produkty sú najlepším riešením ich problému. Zamerajte sa na vaše výhody. Vyhnite sa však kritike konkurencie. Negatívne vyjadrenia o konkurencii si zákazníci môžu spojiť aj s vašou značkou.

5. Rozvíjajte marketingové stratégie

Akonáhle ste sa rozhodli a vytýčili si marketingové ciele, zistite, čo môžete skutočne urobiť, aby ste naplnili vaše ciele. Rozvíjajte marketingové stratégie pre splnenie vašich cieľov.

Firemné, kultúrne alebo charitatívne podujatia vytvárajú priestor pre priamy kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Akákoľvek udalosť, na ktorej prezentujete vašu spoločnosť, značku je skvelý spôsob, ako sa zviditeľniť a priviesť zákazníkov.

Sociálne propagácie formou súťaží sú takmer vždy úspešné. Podporujete vaše podnikanie a zároveň viete vyvolať nadšenie ľudí pre vaše produkty alebo služby. Súťaže viete zrealizovať priamo v obchode alebo prostredníctvom sociálnych médií.

Propagovať vašu značku môžete aj prostredníctvom testovania vašich produktov alebo služieb.

Vytvárajte obchodné partnerstvá. Spojte sa s organizáciou, firmou s rovnakou, resp. podobnou cieľovou skupinou a vzájomne si pomáhajte pri propagácii.

6. Nastavte si rozpočet

I keď máte veľkolepé predstavy, ako podporiť rast vášho podnikania na trhu, pri ich realizácii vychádzajte z vášho reálneho rozpočtu. Dôkladne posúďte vaše aktuálne financie. Rozpočet má byť realistický. Mali by ste použiť len toľko financií, ktoré si môžete dovoliť minúť práve teraz.

Na plnenie vašich cieľov si vyčleňte z rozpočtu primeranú časť finančných prostriedkov. Ak máte obmedzený rozpočet, musíte prehodnotiť vašu stratégiu.

Na začiatku vsaďte na istotu a investujte do už vyskúšaných efektívnych foriem propagácie, ktoré vám v minulosti priniesli najvyššie percento zákazníkov.

Ak reklama neprináša želaný výsledok, nebojte sa vybočiť z plánu. Pokúste sa prerozdeliť peniaze a skúste investovať do viac produktívnejšieho reklamného kanála. Skúšajte, merajte, aby ste zistili, ktoré formy propagácie vašej značky majú u potenciálnych zákazníkov najvyšší efekt.

Ako písať marketingový plán

Zhrnutie

Pri písaní marketingového plánu začnite zhrnutím, kde popíšete základné informácie o vašom produkte alebo službe v jednom alebo dvoch odsekoch. Napísanie prvotného zhrnutia vám pomôže sústrediť sa na ďalšie časti, ktoré sa chystáte písať. Ak máte zamestnancov, kolegov, zapojte ich do tvorby plánu. Spýtajte sa na ich názory, návrhy a riešenia.

Popíšte cieľový trh

V ďalšej časti používajte výsledky vášho výskumu. Opíšte váš cieľový trh. Môžete začať tým, že opíšete demografické členenie vášho trhu. Patrí sem vek, pohlavie, ak je to relevantné aj miesto bydliska alebo povolania. Potom popíšte výhody produktov a služieb, ktoré ponúkate.

Zoznam cieľov

Táto časť by mala byť najdlhšou časťou marketingového plánu. Urobte si zoznam všetkých marketingových cieľov vašej spoločnosti v nadchádzajúcom roku. Nezabudnite, ciele majú byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a aktuálne.

Identifikujte marketingové stratégie

V tejto časti si odpovedajte na otázku „ Ako chcete dosiahnuť váš plán? “. Odpoveďou dostanete náčrt celkovej stratégie. Pozornosť sústreďte na jedinečné predajné ponuky, na hlavnú výhodu, ktorú vaša firma má. Popíšte, akými spôsobmi oslovíte zákazníkov, napríklad účasť na veľtrhoch, rozhlasové reklamy, telefonáty, on-line reklama. Stanovte si metódy, ktoré použijete, aby ste zákazníkov presvedčili. Zamerajte sa na výsledky, ktoré ste získali z analýz. Kto sú vaši zákazníci, aké majú potreby a ako ich viete vy naplniť. Pri popisovaní sa snažte byť čo najkonkrétnejšie.

Vyčleňte financie

Určite si konkrétnu sumu peňazí ako investíciu na dosiahnutie vášho marketingového plánu. Rozdeľte si výdavky do jednotlivých kategórií a vytvorte si zoznam výdavkov pre každú položku v kategórii.

Kontrolujte výsledky

Neočakávajte, že váš plán pôjde bez problémov. Väčšina špecialistov na marketing odporúča prepracovať marketingový plán aspoň raz ročne. Kontrolou marketingového plánu získate reálny obraz, čo ste dosiahli. Na základe aktuálnych informácií viete posúdiť, ako postupovať ďalej a určiť, či je potrebné vykonať nejaké zmeny vo vašom marketingovom pláne.

Objektívne vyhodnoťte každý rok. Ak niečo nefunguje, hľadajte odpovede na otázku: Prečo? Občas sa stáva, že firma musí prehodnotiť celý marketingový plán, lebo dosiahnuté výsledky boli minimálne. V takýchto prípadoch stojí za úvahu najať si nezávislého konzultanta.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

3 trendy pre efektívny a moderný marketingový plán

Jednoduchý trik, ako upútať zákazníka

7 otázok, ktoré si položte skôr, ako vyberiete eshop systém

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *