Čo by ste mali vedieť o content marketingu

Máte stále zmätok, čo je a čo nie je content marketing? Stále tápate, ako ho aplikovať v praxi? Ak chcete pochopiť význam obsahového marketingu pre vaše podnikanie, čítajte ďalej.

V priebehu rokov definícia content marketingu (po slovensky obsahového marketingu) prešla vývojom. Dnes ho môžeme opísať ako marketingový prístup zameraný na tvorbu a distribúciu cenného, zaujímavého, relevantného a konzistentné obsahu, ktorého cieľom je prilákať a udržať jasne definovanú skupinu zákazníkov.

Ak chceme správne tvoriť a využiť content marketing pre podporu podnikania, musíme si uvedomiť, že obsahový marketing v dnešnej dobe zastáva dôležitú úlohu vo vašom podnikaní. Pokiaľ má byť obsahový marketing efektívny, vyžaduje jeho realizácia marketingovú stratégiu. Plánovanie obsahového marketingu je jedným z kľúčových hľadísk, ktorý odlišuje úspešných od neúspešných.

Obsah, ktorý vytvoríte, musí byť zaujímavý a hodnotný

Vytvoriť len tak hocijaký obsah nemá v obsahovom marketingu miesto. 1-2 príspevkami raz za čas či platenou reklamnou kampaňou s obmedzenou dobou trvania kvalitný obsahový marketing nevybudujete. Zamerajte sa na užitočný obsah, ktorým poskytnete zákazníkom hodnotné informácie. Pokiaľ chcete z obsahového marketingu profitovať, musíte sa tvorbe obsahu venovať priebežne. Content marketing zahŕňa nielen tvorbu, ale aj distribúciu obsahu. Pre vytvorený obsah musíte vytvoriť a naplánovať vlastnú stratégiu.

Proces vytvárania obsahového marketingu nie je jednoduchý a úspech nedosiahnete za noc. Napriek tomu môžete docieliť ohromujúce výsledky, pokiaľ do obsahovej stratégie zakomponujete vysokú hodnotu a do tvorby obsahu zapojíte vašich zákazníkov.

Obsahom musíte prilákať internetových užívateľov a udržať ich pozornosť s cieľom „prinútiť“ ich k akcii – kúpiť produkt alebo službu. Ak to povieme opačne, tvoriť obsah, len preto, aby ste niečo zverejnili, nemá význam. Obsahovú stratégiu a obsahový marketing musíte tvoriť tak, aby vám pomohol dosiahnuť váš obchodný cieľ.
Pri vytváraní obsahu si jasne zadefinujte cieľové publikum, ktoré chcete osloviť. A to aj v prípade, ak si myslíte, že niekto alebo každý môže mať osoh z kúpy vášho produktu či služby. Úspech a konečný výsledný efekt docielite, ak zameriate váš obsah na konkrétnu skupinu zákazníkov.

Content marketing je stále marketing

Content marketing nie je samostatná marketingová technika, ktorá uspeje samostatne. Potrebujete ho integrovať do celkového marketingového plánu. Jeho princípy posilnia vaše ostatné marketingové úsilia. Sústreďte pozornosť na to, aby obsahový marketing zapadal do vašej obchodnej marketingovej stratégie.

Obsahový marketing v 1. línii

V snahe umiestniť sa na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch veľká časť predávajúcich sústredí svoju pozornosť na SEO a zabúda na obsah. Keďže algoritmy spoločnosti Google nikto podrobne nepozná a občas sa menia, odkloňte vašu pozornosť od problematiky SEO a zamerajte ju na zaujímavý obsah, po ktorom vaše publikum túži. SEO by nemalo byť vašou prioritou.

Primárnou funkciou sociálnych sietí je komunikácia, relax a zábava. Napriek tomu sú sociálne siete vynikajúcim prostriedkom, ktorým viete vo veľkej miere podporiť svoje obchodné ciele. Napríklad blog, videá umiestnené na webovej stránke sú účinné prostriedky na budovanie a prehĺbenie vzťahu s vašimi zákazníkmi.

Content marketing prepojte s bežnými marketingovými technikami

Posilnite váš úspech prepojením obsahového marketingu s obsahovou stratégiou a PR. Hoci sa obsahový marketing prostredníctvom obsahu zameriava na ovplyvňovanie správania spotrebiteľov, zakomponujte obsah a jeho plánovanie do celkového marketingového plánu.

V ideálnom prípade PR a obsah funguje ruka v ruke. Oba sú totiž založené na rovnakých princípoch. Ich úlohou je spoznať vašich zákazníkov, objaviť čo chcú a povedať im príbeh spôsobom, ktorý je pre nich zaujímavý a rozhodujúci.

Budujte vašu značku príbehom

Prerozprávajte príbeh vašej značky. Príbeh prinúti ľudí vytvoriť si emocionálne prepojenie s vašou firmou a prospieva marketingovému obsahu. Príbehy privádzajú viac zákazníkov a pomáhajú budovať základňu verných zákazníkov.

Pri predkladaní noviniek, nových trendov sa pokúste podať informácie prostriedkami žurnalistiky. Orámujte ich príbehom. Tento prístup, založený na princípoch tradičnej žurnalistiky, je skvelý spôsob, ako vyvolať záujem o produkt alebo služby bez použitia priamej propagácie.

Populárny obsah získate, ak spojíte produkt či službu s tvárou známeho populárneho človeka, ktorý sa stane „hovorcom“, hlasom značky. Takýto „ hovorca“ zvyčajne vyjadruje svoj pozitívny vzťah k produktu, značke, ale bez priamej výzvy ku kúpe.

Inbound marketing a obsahový marketing sa prekrývajú a spolupracujú. Úlohou oboch je priviesť potenciálneho kupca na stránku. Ale obsahový marketing ide ešte o krok ďalej, pretože ho viete použiť na udržanie zákazníkov s výhľadom na ďalší predaj. Je to tiež skvelý spôsob na prerod zákazníka v zmysle propagátora vašej značky.

Vytvorený obsah môžete podporiť platenou reklamnou kampaňou vo vyhľadávačoch alebo na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom oslovíte širšiu základňu potenciálnych zákazníkov. Ak chcete získať čo najviac zo svojej investície do reklamy, sústreďte sa na konkrétny a relevantný obsah, ktorý vaši potenciálni zákazníci hľadajú.

Obsah podávajte vášmu publiku plynulo. Vytvorte konzistentný a logický prúd šírenia a propagácie. Nechajte obsah preniknúť do všetkých zložiek marketingu.

Aký je váš názor na obsahový marketing? Ste pripravení zakomponovať obsahový marketing do vašich obchodných plánov? Čo používate vy a aké máte výsledky? Podeľte sa s vašimi názormi v komentároch.

PORADÍME VÁM

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

5 krokov, ako vytvoriť efektívny obsah

3 dôvody pre vytvorenie obsahu z otázok zákazníkov

4 jednoduché kroky, ako vytvoriť originálny obsah pre váš e-shop

E-book ZDARMA-popisky-do-clankov-opt

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *