Viete, čo všetko musí obsahovať blok z pokladne?

Viete, čo všetko musí byť na bloku z pokladne?

S blokmi z registračnej pokladne sa stretávame denne či už ako zákazníci alebo ako majitelia prevádzky, obchodu, salónu, reštaurácie…. Všetci si dokonca pamätáme ošiaľ, ktorý vyvolala Národná bločková lotéria. Vydávanie bločkov pri nákupe tovaru či služieb kontroluje hneď niekoľko štátnych inštitúcií, finančná správa zastúpená daňovými úradmi, Slovenská obchodná inšpekcia, živnostenský úrad. Po rozpútaní ošiaľu bločkovej lotérie môže „ podozrivý“ blok zaslať na finančnú správu ktokoľvek.

Viete, čo všetko musíte uvádzať na pokladničnom bloku, aby ste nedostali pokutu?

Ak nemáte úplnú istotu, prinášame vám prehľad povinných náležitostí pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,

b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

d) ochranný znak,

e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,

f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,

h) cenu tovaru alebo cenu služby,

i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,

j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

m) zaokrúhlenie ceny,

n) celkovú sumu platenej ceny,

o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

 

Stačí jeden chýbajúci údaj a pokuta vás neminie. Povinné údaje presne vymedzuje zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vo svojom § 8 ods. 1 zákona.

Nezabúdajte ani na povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby.

Tento doklad je potrebné spotrebiteľovi dať IHNEĎ PO ÚHRADE tovaru alebo služby.
Častou chybou a dôvodom na pokutu je všeobecné pomenovanie tovaru alebo služby. Nie je možné uvádzať názov tovaru alebo služby všeobecne, napr. detský tovar. SOI to kontroluje a pokutuje. Ako dôvod uvádza, že neuvedením názvu tovaru alebo služby presnou a jednoznačnou formuláciou vzniká reálny predpoklad vzniku možnosti neúspešného uplatnenia zodpovednosti za vady.

Obhajoba typu: „Ja vždy od spotrebiteľa preberiem tovar na reklamáciu,“ u inšpektorov SOI neobstojí a pokuta vás neminie.

Povinnosť mať v prevádzke umiestnený vzor pokladničného dokladu z ERP

Aby toho nemal podnikateľ málo, od 1.1. 2014 rozšírila dlhý rad povinností povinnosť mať v prevádzke vyobrazený vzor pokladničného dokladu vyhotovený ERP (elektronickou registračnou pokladnicou). Za nedodržanie tejto povinnosti hrozí opäť pokuta.

Skontrolujte si, prosím, či tento VZOR máte v prevádzke umiestnený pri pokladni a či sú zvýraznené / vyznačené všetky tieto údaje:

  • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  • dátum, čas,
  • celková suma platenej ceny
  • ochranný znak

Pomohli sme vám? Zdieľajte článok so svojimi priateľmi. Vaše názory a postrehy si radi prečítame v komentároch.

Prajeme vám príjemný deň a podnikanie bez pokút.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.