Majitelia internetových obchodov, poznáte svoje povinnosti?

Majitelia internetových obchodov, „ eshopári“, poznáte svoje povinnosti?

Mnoho slovenských obchodníkov, majiteľov a prevádzkovateľov eshopov stále nevie o svojich povinnostiach.

Šok zažijete po pozdrave od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pozdrav je plný paragrafov, ktoré ste porušili nevedomky. SOI neostáva iba pri pozdrave. V obálke vám pribalí aj pekne tučnú pokutu, napríklad za znenie obchodných podmienok alebo riešenie reklamácie.

Ponúkate a predávate cez internet, vybavujete objednávky, komunikujete so zákazníkmi a dodávateľmi. Sem – tam sa dozviete, alebo možno aj nedozviete o „novinkách“ v zákone. A veru, zákon na obchodníkov myslel a venoval im dostatočnú pozornosť. Na ich plecia naložil poriadne ťažký balík povinností. Čo všetko človek, ktorý ponúka a predáva tovar a služby cez internet, musí a nesmie. Balík povinností sme za vás vysypali a trošku poupratovali. Ak chcete podnikať bez zbytočnej pokuty, pozrite sa na zoznam svojich povinností.

Ešte malé upozornenie, aby ste neostali v šoku. Skôr, ako začnete čítať, pripravte sa na to, že to nie je príjemné čítanie, pri ktorom si oddýchnete. Práve naopak, čítanie zoznamu vašich povinností je vyčerpávajúce a frustrujúce. Ak by vás z čítania rozbolela hlava, mám pre vás pripravenú na záver jednu malú odmenu ako náplasť za toto trýznenie. Prezradím vám, čo aj môžete : -).

Ak ste už psychicky pripravení, zhlboka sa nadýchnite a môžete ísť na to.

Povinnosťou predávajúceho je jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi:

 1. hlavné vlastnosti tovaru, t.j. popis tovaru, fotografie…
  Upozornenie: Nie je vhodné používať formulácie typu: obrázok je ilustračný, uvedené informácie sú len informatívne a pod.
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty
 3. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, resp. určiť vopred spôsob, akým sa vypočíta.
 4. náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, resp. oznámiť skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.
 5. cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 6. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu,
 7. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok (zálohu) alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú
 8. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
 9. informáciu o znášaní nákladov spotrebiteľom pri vrátení tovaru; aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku,
 10. informáciu o dĺžke trvania zmluvy; informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy; informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 11. informáciu o tom, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,
 12. informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 13. informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 14. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady ( spisovne chyby) tovaru alebo služby
 15. informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad,
 16. informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamác, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 17. adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
 18. informáciu o ochrane osobných údajov
 19. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa : a) predávajúci zaviazal tento systém využívať, zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Prosím, nezabudnite, tieto informácie neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Uverejnenie Obchodných podmienok na webovej stránke nie je postačujúce, je nevyhnutné ich spotrebiteľovi zaslať v písomnej podobe na trvanlivom nosiči.

Prosím, dýchajte zhlboka, nieže vás z tých povinností šľak trafí. Ja viem, v hlave vám víri teraz myšlienka:

A ČO VLASTNE MÔŽEM?

Mám na to jednoduchú a krátku odpoveď. Štát obchodníkom dovolil „ veľmi veľa“, ale dá sa to zhrnúť do dvoch slov. PREDÁVAŤ a ZARÁBAŤ.

A aby som nezabudla, ešte môžete predĺžiť napríklad záručnú dobu alebo lehotu na vrátenie peňazí spotrebiteľovi pri odstúpení od kúpnej zmluvy. V týchto prípadoch si môžete stanoviť vlastné podmienky na ich uplatnenie. ALE POZOR!

Vlastné podmienky si môžete stanoviť až po „vypršaní“ zákonom danej doby a lehoty. A ešte jedna maličkosť. Ak sa na „predĺženie“ dáte, opäť MUSÍTE vami predĺženú dobu a lehotu voči spotrebiteľovi DODRŽAŤ.

Mimochodom, keď už tak „veľa“ zarábate, nemusíte byť, tak veľmi štedrí a prispievať pravidelne do štátnej kasy. Stačí mať obchodné podmienky v súlade so zákonomdodržať zákonom stanovený formálny postup pri riešení reklamácie.

Radi vám poradíme a pomôžeme. Svoje otázky, pripomienky môžete písať do komentárov pod článkom.

Prajeme krásny deň, veľa objednávok a čo najmenej pokút.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.