Je možné reklamovať tovar aj bez dokladu o kúpe?

Je predávajúci povinný prijať reklamáciu aj bez pokladničného bloku?  Niekedy reklamáciu musí prijať, niekedy nie. Prečo niekedy ÁNO a niekedy NIE?

Asi pred mesiacom chcela manželka reklamovať botasky, ktoré si kúpila pred necelým rokom. Prvým problémom bol blok od topánok.

Krabica plná odložených bločkov z nákupov bola výzva. V 5 člennej rodine sa v priebehu 1-2 rokov nazbiera pekná kôpka bločkov za topánky, čižmy, bundy, nohavice… Veď to poznáte!

Nájsť správny blok trvalo hodnú chvíľu, veď kto si má pamätať, ktorý blok patrí k daným topánkam?

Chcem reklamovať, tak musím mať blok alebo….?

„Ale bez bloku sa reklamovať nedá!“ je prvá reakcia predavača, ak chce zákazník niečo reklamovať a nemá blok k tovaru.

Musí predávajúci prijať reklamáciu aj bez dokladu o kúpe?

Uvedieme 2 príklady, aby sme vedeli odpovedať na danú otázku.

Raz je odpoveď Nie , nemusí prijať reklamáciu bez dokladu o kúpe a pri 2. príklade je odpoveď Áno, musí prijať reklamáciu aj bez bloku z pokladne.

Prečo niekedy ÁNO a niekedy NIE?

  1. príklad Zhruba pred 4 rokmi sa nám stalo, že zákazníčka chcela reklamovať jedálenskú stoličku, písala nám cez mail, že ju má poškodenú. Na vyzvanie nám poslala číslo faktúry, ale číselný rad nezodpovedal tomu nášmu. Naša odpoveď bola slušná, ale strohá. Tovar ste nezakúpili u nás a teda reklamáciu nemôžeme prijať.
  2. príklad sa odohral asi pred 3 mesiacmi, keď sme museli riešiť reklamáciu v obchode. Pani nám priniesla na reklamáciu detský kočiar. Pokladničný blok nevedela nájsť, ale mala so sebou Záručný list, na ktorom bol dátum predaja a naša pečiatka.

Prijať alebo neprijať reklamáciu? Stačí na prijatie reklamácie aj záručný list?

Znalí problematiku reklamácií a povinnosti predávajúceho sme reklamáciu prijali aj bez pokladničného bloku, len na základe predloženého Záručného listu.

Prečo sme to urobili?

Zákonom nie je stanovené, akým dokladom má spotrebiteľ preukázať kúpu tovaru. Stačí ak preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predajcu a je ešte v záruke( na predloženom doklade je dátum kúpy).

Povinnosťou zákazníka – spotrebiteľa je preukázať kúpu tovaru u konkrétneho predajcu a tiež, že daný tovar je ešte v záruke.

Reklamáciu ste povinný prijať, ak zákazník kúpu reklamovaného tovaru preukáže hodnoverným spôsobom: kópiou dokladu o kúpe, záručným listom alebo aj výpisom z účtu, z ktorého vyplýva, že tovar bol zakúpený u vás.

Predávajúci nemôže odmietnuť prijatie reklamácie od spotrebiteľa, ak zákazník vie preukázať, že reklamovaný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a z daného dokladu vyplýva, že výrobok je ešte v záruke.

Ak sa zákazník spolieha len na vašu pamäť: „Veď ma poznáte, …, Musíte si pamätať…

nemá žiadny doklad o kúpe, nemá blok z pokladne, faktúru, nemá záručný list ani výpis z účtu, reklamáciu prijať nemusíte!

Chcete byť dobrý obchodník? V rámci lojality k dobrému zákazníkovi prevezmete tovar na reklamáciu bez dokladu o kúpe, lebo Veď si ho pamätáte….

Ak prevezmete reklamáciu aj bez dokladu o kúpe, ste povinný ju vybaviť do 30 dní a pri jej prevzatí, riešení i ukončení musia byť dodržané všetky formálne náležitosti.

Na záver ešte 1 upozornenie: Pri prevzatí reklamácie, NIKDY nezoberte zákazníkovi originál nákupný doklad.

SOI za tento malý prešľap udeľuje nemalé pokuty.

Zažili ste aj vy podobné situácie? Podeľte sa o ne v komentári pod článkom.

ebook-7-hlupych-chyb-pri-reklamaciach-clanky-opt
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *